< Cofnij

WEWNĘTRZNY CERTYFIKAT ZNAJOMOSCI AKADEMICKIEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2+ DO DOKTORATU

WEWNĘTRZNY CERTYFIKAT ZNAJOMOSCI AKADEMICKIEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2+ DO DOKTORATU

Egzamin certyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna zawiera następujące komponenty:

  1. rozumienie tekstu pisanego/czytanie ze zrozumieniem - po przeczytaniu tekstu, należy wybrać odpowiednią odpowiedź; uzupełnij zadania słowem/słowami/wyrażeniami z tekstu; znajdź akapit zawierający następujące informacje; wybierz informację prawdziwą/fałszywą dot. informacji w tekście; dobierz odpowiedni nagłówek do poszczególnych akapitów; po przeczytaniu tekstu uzupełnij streszczenie odpowiednimi słowami z tekstu;
  2. pisanie - streszczenie informacji przedstawionych w tabeli lub wykresie (nie mniej niż 150 słów - 20 min); opis procesu/działania urządzenia, itd (nie mniej niż 150 słów - 20 min); list oficjalny w oparciu o podane informacje (nie mniej niż 150 słów - 20 min); porównanie/zróżnicowanie informacji przedstawionych w tabeli (nie mniej niż 150 słów - 20 min) ORAZ wypowiedź pisemna na podstawie zadanego tematu - przedstawienie opinii, streszczenie danych,przedstawienie istniejącego problemu/możliwych rozwiązać, przedstawienie argumentów za i/lub przeciw (nie mniej niż 250 słów - 40 minut)
  3. use of academic English - 80 min - słowotwórstwo - uzupełnianie zdań słowami pasującymi do kontekstu zdania i utworzonymi na podstawie form podanych; uzupełnianie tekstu odpowiednimi słowami pasującymi do kontekstu i językowo poprawnymi; test wyboru - uzupełnienie tekstu wybranymi z kilku możliwości słowami; parafraza leksykalna - przepisanie zdania z wykorzystaniem podanych słów i bez zmienienia znaczenia zdania wyjściowego.

 

Część ustna: rozmowa na temat pracy doktorskiej

 

Materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu:

Martin Hewings, Craig Thaine, Michael McCarthy. Cambridge Academic English. CUP 2012

Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use. CUP 2016

Amanda French, Michael Vince. IELTS Language Practice. Macmillan 2018

https://www.academic-englishuk.com

https://ielts-up.com/reading/ielts-reading-practice.html