Komisje i opłaty

Zapisy na egzaminy dla lekarzy prowadzone są przez Sekretariat Studium Języków Obcych, tel. 61 854 74 33 / 61 854 74 38.

Opłatę za egzamin należy wnosić na konto Uczelni:

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

ul. Fredry 10     

60-801 Poznań

Specjalizacja                      120 zł

Doktorat                             250 zł

Certyfikat wewnętrzny   550 zł

Tytułem: opłata za egzamin z języka obcego

Zwolnione z opłat za egzaminy są tylko osoby ze stacjonarnego studium doktoranckiego UMP, szkoły doktorskiej UMP oraz osoby przystępujące do egzaminu na adiunkta.

Na egzamin należy przynieść dowód wpłaty.