Na praktyki

Osoby pragnące otrzymać zaświadczenie o znajmości języka na poziomie B2 lub certyfikat umożliwający odbycie praktyk wakacyjnych/zagranicznych, proszone są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia. Wykładowca ustali termin egzaminu ustnego oraz określi jego zakres.