Kierownictwo

Kierownik:

dr Maria Nowosadko

tel. 61 854 74 34

mnowosadko@ump.edu.pl

Zastępca Kierownika:

mgr Sylwia Wiśniewska-Leśków

sleskow@ump.edu.pl